top of page

"Hallstaviks Ryttarförening är en ideell förening som ligger i natursköna Roslagen. Här möts vuxna och barn genom ett gediget och gemensamt hästintresse. Oavsett vilket kunskapsmål du har är du välkommen att rida på vår personliga ridskola, tävla i valfri gren eller delta i Ungdomssektionens aktiviteter. Hallstaviks Ryttarförening med hästen i hjärtat!"

Här kan du läsa vår värdegrund

Värdegrund och vision: Om
Barnens spelregler.png

Vi idrottar på barnens spelregler

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET OCH BRIS INITIATIV FÖR EN TRYGGARE BARN- OCH UNGDOMSIDROTT.

Värdegrund och vision: Välkommen

Ridsportens ledstjärnor

I vår undervisning på ridskolan samt i föreningen ingår information om ridsportens ledstjärnor.

Värdegrund och vision: Välkommen

Trygghet på nätet

Det som är bra med nätet är också det som blir problematiskt när någon är utsatt. Kränkningar kan spridas snabbt, enkelt och anonymt. Men utöver det så skiljer sig inte mobbning bland barn särskilt mycket åt om det sker i skolan, stallet eller telefonen.

Värdegrund och vision: Välkommen

Ridsport och barnkonventionen

Barnkonventionen finns för att skydda barn och innehåller mänskliga rättigheter som varje barn ska ha. Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag.

Värdegrund och vision: Välkommen

Ridsportens Code of conduct

 • Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.

 • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.

 • Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.

 • Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.

 • Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.

 • Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.

 • För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.

 • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning.

 • Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.

 • Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.

 • De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

Värdegrund och vision: Om
bottom of page