top of page
medlemsskylt SVRF.jpg

Säker med och runt hästar hos
Hallstaviks ryttarförening

Försäkring via Svenska ridsportförbundet

Hästar är stora djur, även om de också är väldigt vänliga så är de också ett flyktdjur. Hur noga man än är med säkerheten och att hantera hästarna på ett korrekt sätt kan olyckan vara framme, och då är det bra att ha en försäkring.

Som medlemsförening i Svenska ridsportförbundet har vi en olycksfallsförsäkring som alla medlemmar i HRF inkluderas utav. 

Här kan du läsa mer om försäkringen samt anmäla eventuell skada: 

 skada https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring

Tänk på att det är viktigt att uppsöka läkare vid olyckor och tillbud som kan orsaka framtida skador, för att skadan ska vara dokumenterad. Ett läkarbesök krävs också för att du ska kunna få ersättning för tex skadad utrustning.

Säker ridsport: Om

Hjärntrappan

Svenska Ridsportförbundet har infört en ”hjärntrappa”. Målet med ”hjärntrappan” är att återhämtningen efter en hjärnskakning ska ges tillräckligt med tid så ryttaren inte återvänder för tidigt till sadeln.

Säker ridsport: Om

Ryttarens utrustning

Godkänd utrustning. Det finns standard, regler och rekommendationer för ridhjälmar, västar och övrig utrustning du har vid ridning eller sportkörning.

Säker ridsport: Om

Mer säkerhet hos oss

Tack för att du hjälper till att göra ridsporten säker!

Rökförbud på hela anläggningen inklusive parkering. Hundar är välkomna kopplade. Hjälm skall bäras under ridning samt i hantering utav häst om du är under 16 år.

Säker ridsport: Välkommen
bottom of page