top of page

Nivåindelning på ridskolan

Detta är en riktlinje för vad man ska jobba med när man är på respektive nivå.

När målen är uppfyllda på nivån man rider i och i tidigare nivåer
blir gruppen uppflyttad till nästa nivå.

 Vid varje termin kontrolleras grupperna och
eventuell ändring av grupper görs då. 

Nivåindelning på ridskolan: Om
bottom of page