top of page

Anläggningsavgift

För att använda anläggningen, ridhus och ridbanor behöver du erlägga anläggningsavgift,
vilket du kan göra på flera sätt. Välj det som passar dig!

2024

Medlem i HRF

Halvår: 700 kr/pers, 1000 kr/familj
Helår: 1200 kr/pers, 1700 kr/familj


Medlem i annan klubb:

Halvår: 1200 kr/person, 1500 kr/familj
Helår: 1700 kr/person, 2200 kr/familj


Halvår: 1/4 - 30/9 eller 1/10 - 31/3

Helår: 1 jan – 31 dec

Engångsavgift medlem 100 kr

Engångsavgift icke medlem 150 kr

Anläggningsavgift: Om
bottom of page